Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační řád


  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

  • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. spediční společností PPL) zákazníkovi.Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

  • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat v tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

  • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

  • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: - dodání chybějícího zboží- přiměřenou slevu z kupní ceny- odstoupení od smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

  • Kupující při uplatňování reklamace vyplní a odešle reklamační formulář, nebo zašle reklamaci písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.

  • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

  • Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího, tj. : MONTANEX-distribuce, s.r.o., Cihelní 760/35 , 702 00 Ostrava, mobil: +420 596 621 161,  E-mail:jazykarec@vsechnyknihy.cz
  • Tento reklamační řád platí od 4. září 2013

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
JazykaRec.cz - pedagogické,logopedické, didaktické pomůcky, knihy pro práci s dětmi, pro rozvíjení osobnosti dítěte. tel.: 599 505 511

JavaScript musí být povolen