Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

JAZYK A ŘEČ - 1. Rozlišování slov ve větě

80-7225-164-3Kód:

MONTANEX, a.s.

Výrobce:
24 měsícůZáruka:
do 1 pracovního dneDostupnost:
1 875  / ksCena bez DPH:
2 063  / ksCena s DPH:
Množství:
ks
JAZYK A ŘEČ - 1. Rozlišování slov ve větě

Popis: JAZYK A ŘEČ - 1. Rozlišování slov ve větě

Záměrem je poskytovat hravou formou správný vzor řeči a rozvíjet sluchové vnímání a rozumění řeči u mladších dětí předškolního věku, u starších předškoláků rozvíjet aktivní tvoření gramaticky správných vět a samostatné vyprávění; použití je dále vhodné pro podporu vývoje řeči sluchově postiženého nebo s vývojovou vadou řeči v předškolním a mladším školním věku, a k rozvíjení čtenářských dovedností s porozuměním v rámci elementárních dyslektických tříd.
 
Autor: PaedDr. Karla Svobodová (Působila mnoho let jako klinická logopedka v ambulantní péči,nyní již téměř stejně dlouhou dobu pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro sluchově postižené. Zabývá se zejména logopedickou péčí o sluchově postižené, o děti s kochleárním implantátem a integrací sluchově postižených dětí do běžných předškolních a školních zařízení. V této oblasti také publikovala.) 
   Podpora přirozeného gramatického utváření jazyka,tvorba ucelených vět, správné používání koncovek ohebných slov, správné používání předložek. Zaměření sluchového vnímání k jednotlivým slovům – nositelům obsahu. Podpora rozvoje čtenářských dovedností u začínajících čtenářů a dyslektiků.
   Jednoduchý, přehledný a jednoznačný obrazový materiál je snadný pro vnímání (sluchové a zrakové),napodobení a zapamatování i k dalšímu samostatnému rozvíjení a užívání dítětem. Konkrétní a stálé osoby, které tvoří rodinu, i prostředí a situace, jsou dětem obsahově blízké, umožňují další práci s obrázkovým materiálem, sdělování vlastních zkušeností, rozvíjení představivosti. Přiměřené množství detailů situaci dokresluje (a zároveň rozvíjí slovní zásobu dítěte), ale neodvádí pozornost od hlavního děje.
   Známé postavy, které dítě při práci s materiálem stále více poznává (jejich příhody, vzájemné vztahy a úkoly v rámci rodiny, jejich vlastnosti atd.), stabilní prostředí a zejména pak opakující se schéma uspořádání jednotlivých vět mohou pomoci překonávat nejistotu a posilovat sebedůvěru dětí, u nichž je vývoj řeči z nějakého důvodu oslaben (vada sluchu, opožděný vývoj řeči, dysfázie,ostych v mluvním kontaktu, neurózy řeči).
   Soubor obsahuje 200 obrázků, které vyjadřují jednoduché děje. V řečovém komentáři k jednotlivým obrázkům je ve čtveřici obrázků obměňován přísudek, podmět, příslovečné určení místa v souvislosti s užíváním předložek, ve dvojicích obrázků pak užití či neužití zvratného zájmena „se“, “si“ či užívání částic „se“, “si“ zvratných sloves.
   Pro snazší práci se souborem je každý obrázek označen. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska, umožňující jednoduchou a snadnou manipulaci s obrázky na magnetické tabuli.
   Obrazový soubor je doplněn pracovními listy (na přední straně černobílý obrázek – kontury, opakující příběhy znázorněné na barevných kartách, na zadní straně je uveden text, s užitím běžného tiskacího písma v malém i velkém provedení). Psaný text je také na zadní straně barevných karet. Na jednoduchém písemném materiálu lze procvičovat a upevňovat základní čtenářské dovednosti, analýzu a syntézu textu (globální postřehování), spojování čteného textu s konkrétním obsahem (psaný text + obrázek), vytváření jednoduchých příběhů pouze pomocí tištěného textu apod.
 
Součástí souboru je také metodická příručka se slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.
Způsob zpracování :
50 karet formátu A4, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na každém listu čtyři dějové obrázky – barevné, na rubu jsou ke každému obrázku uvedeny příslušné věty.)
200 karet formátu A6, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na rubu obrázku je uvedena příslušná věta popisující děj.)
50 karet formátu A4, černobílý tisk, karton, lak, magnet – určeno pro ZŠ a ZvŠ. (Text ve zvětšeném formátu. Určeno k rozstříhání a následné manipulaci s textem na magnetické tabuli. Umožňuje skládat z jednotlivých slov věty k jednotlivým obrázkům.)
50 listů formátu A4, papír 90 g, černobílý tisk- pracovní listy. (Na každém listu jsou čtyři černobílé obrázky – jako omalovánka, jsou to stejné obrázky jako na barevných kartách. Na rubu jsou uvedeny příslušné věty. Určeno k vymalování, případně rozstříhání podle jednotlivých obrázků.)
Metodická příručka se slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.
Magnetická samolepící páska

Obsah souboru : Ve čtveřicích vět se obměňuje jeden větný člen.
 
A1 - přísudek

Táta seká dříví   Táta nese dříví     Babička hledá houby  Babička čistí houby
Táta chytá dříví  Táta uklízí dříví     Babička krájí houby    Babička suší houby

 
             
  

A11 – A20 - podmět 
Ryba plave  Kachna plave                   Babička mává  Táta mává
Jana plave   Loďka plave                     Děda mává      Máma mává

            

A21 – A30 - podmět a předmět
Toník řeže pruty Děda řeže loďku Máma krmí miminko Jana krmí racky
Táta řeže dříví Jana řeže růži        Táta krmí rybičky Děda krmí králíky

             

A31 – A40 - příslovečné určení místa
Houby jsou v košíku Kytice je ve váze  Hvězda je nad Betlémem Drak je nad stromem
Vajíčko je v hnízdě Míč je ve vodě        Balón je nad domem Bublinky jsou nad Toníkem 

             

A41 – A50 - používání zvratného zájmena „se“,“si“
Jana obléká panenku - Jana se obléká    Micka líže kotě - Micka se líže
Toník utírá nádobí - Toník se utírá          Jana houpe miminko - Jana se houpá

             

 
Další produkty
splňující následující kritéria
Autor: PaedDr. Karla Svobodová
JAZYK A ŘEČ - 2. Rozlišování slabik
 

JAZYK A ŘEČ - 2. Rozlišování slabik

Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlásek. Práce se slabikou je důležitou součástí podpory přirozeného vývoje řeči a jazyka dětí v předškolním
80-7225-167-8Kód:
ihnedDostupnost:
bez DPH: 1 875 
s DPH: 2 063 

ks
JAZYK A ŘEČ - 3. Rozlišování hlásek ve slově
 

JAZYK A ŘEČ - 3. Rozlišování hlásek ve slově

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřského jazyka, které mají funkci významotvornou. Změnou fonému ve slově se změní i význam slova
80-7225-168-6Kód:
dotiskDostupnost:
bez DPH: 1 875 
s DPH: 2 063 

ks
JAZYK A ŘEČ - Protiklady /antonyma/
 

JAZYK A ŘEČ - Protiklady /antonyma/

MOMENTÁLNĚ VYPRODANÉ Obrazový a metodický materiál k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a logopedické prevenci v rámci předškolních zařízení, elementárních tříd základních škol, ve speciálních pedagogických zařízeních a v ambulancích k
9788072253517Kód:
rozebránoDostupnost:
bez DPH: 1 645 
s DPH: 1 810 

ks
Jazyk a řeč - Cviky pro rozvíjení motoriky
 

Jazyk a řeč - Cviky pro rozvíjení motoriky

V metodické publikaci jsou popsány cviky pro rozvoj motoriky mluvidel /včetně grafického znázornění /.
9788072252817Kód:
připravujemeDostupnost:
bez DPH: 127 
s DPH: 140 

ks
JAZYK A ŘEČ - Rozlišování slov ve větě/CD-ROM
 

JAZYK A ŘEČ - Rozlišování slov ve větě/CD-ROM

Výukový program je určen k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a jazyka v rodině, v předškolních zařízeních, v elementárních třídách ZŠ, speciálních za
9788072253906Kód:
sklademDostupnost:
bez DPH: 136 
s DPH: 150 

ks

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Současně nakupované
Související zboží

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
JazykaRec.cz - pedagogické,logopedické, didaktické pomůcky, knihy pro práci s dětmi, pro rozvíjení osobnosti dítěte. tel.: 599 505 511

JavaScript musí být povolen